Multicultureel

Alle culturen zijn gelijkwaardig en dienen gelijk behandeld te moeten worden.
Wij hebben ervaring met de tradities, de normen en waarden binnen het afscheid.
U kunt altijd bij ons terecht voor een waardige en persoonlijke uitvaart.


Chinese uitvaart

Chinese migranten van over de hele wereld vestigden zich gedurende lange perioden in Nederland, vooral in de vorige eeuw. Iedere groepering met eigen tradities en eigen rituelen. Onze uitvaartverzorging staat open voor al deze verschillende tradities en rituelen, met respect en vanuit de overtuiging dat van elk mens op zijn of haar vertrouwde wijze afscheid moet kunnen worden genomen.

Afro Surinaamse uitvaart

Zoals er bij een westerse uitvaart een heel scala van tradities, gewoonten en mogelijkheden bestaat, zo is dat ook bij de Afro-Surinaamse uitvaart het geval. Wij zijn ons dat terdege bewust. Een groot verschil tussen beide culturen is dat westerse gewoonten over het algemeen zeer ingetogen zijn en Surinaamse tradities juist uitbundig en intens worden doorleefd. Algemeen kenmerkend voor een Surinaamse uitvaart is dat het overlijden niet als eindpunt wordt ervaren, maar als overgang van de ziel naar een andere, eeuwige vorm van leven. En dat deze overgang door traditionele rituelen zo goed mogelijk begeleid moet worden.

Hindoestaanse uitvaart

Zoals voor de meeste geloofsrichtingen geldt, bestaat ook het Hindoeïsme uit meerdere religieuze stromingen. Een samenbindende factor, de basis, is het geloof in reïncarnatie. Dit geloof ligt ten grondslag aan de keuze voor crematie en niet voor begraven. Immers, cremeren is de snelste manier om het lichaam bij de bron te laten terugkeren. Binnen de ene stroming dient de crematie zo snel mogelijk plaats te vinden, bij de andere stroming kan de crematie juist uitgesteld worden, zodat men bijvoorbeeld kan wachten tot eventuele familieleden uit Suriname overgekomen zijn.

Kaapverdische uitvaart

Wanneer iemand van Kaapverdische afkomst is overleden, wordt deze over het algemeen niet thuis opgebaard, zoals dat in Kaapverdië het geval is. Onze uitvaartverzorger zal in overleg de overledene direct naar een uitvaartcentrum of rouwcentrum laten overbrengen. Daar wordt de betreffende respectvol verzorgd en gekleed door onze medewerkers. Specifieke rituelen zijn hierbij niet aan de orde. Uiteraard kan er ook gekozen worden om wel thuis op te baren, als dat de wens van de familie of van de overledene zelf mocht zijn.

Joodse uitvaart

Over het hele land verspreid wonen mensen die wel van joodse afkomst zijn, maar niet volgens de geboden leven. 

Men is bijvoorbeeld getrouwd met een niet-joods iemand, of men is door wat voor reden dan ook, nooit opgevoed in de joodse traditie. 

Er is dan ook geen lidmaatschap bij een joodse gemeente. 

Zo’n lidmaatschap geeft onder andere de zekerheid dat men volgens de joodse tradities begraven zal worden. Aan het einde van het leven is er soms sprake van bezinning, heimwee, verlangen naar de oude normen en waarden, de oude rituelen. Wij kunnen aan deze mensen, mensen die niet praktiserend joods zijn, maar zich wel bewust zijn van hun wortels in de geschiedenis, een uitvaart bieden die vorm krijgt naar de joodse rituelen.

Christelijk religieuze uitvaart

Wilt u een uitvaart die goedgekeurd wordt door de geestelijke, uw gemeenschap en familie? Wenst u boven alles dat de ziel van uw overleden dierbare rust vindt? Maar u maakt zich zorgen dat uitvaartbedrijven niet goed op de hoogte zijn van cultureel-religieuze tradities? Geen zorgen. Onze uitvaartverzorgers kennen de christelijke tradities en rituelen. Ook als u gelovig bent maar niet (veel) praktiserend, hecht u waarde aan de uitvaartrituelen binnen uw geloof en cultuur. Wij begrijpen dat het belangrijk is alle rituelen met zorg te organiseren en uit te voeren.